Lover & Forskrifter

-A +A

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DSB skal være pådriver overfor næringslivet for å sikre at disse driver sin virksomhet med en optimal grad av sikkerhet i samsvar med samfunnets krav.

 

Informasjon om oppdaterte norske lover og oppdaterte forskrifter

Trykk på logoen for å lese om forskrift om håndtering av brannfarlig,reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringer.

 
 
 

Les mer om følgende her :

Krav til atkomst og slokkevann

Fyrverkeri

 

Bålbrenning

 

Farlige Stoffer