Ofte stillte spørsmål

-A +A

Lindås og Meland Brannvern gjennomfører ikke slike kontroller.

Rådet for vedlikehold av brannslokkematerell har laget en liste over kompetente virksomheter. Se listen deres her

Kontroll skal utføres hvert 5. år. Service hvert 10. år av en autorisert fagperson. Videre oppfordres det til selv å gjennomføre en kvartalssjekk av manometerpil (stå på grønt felt), at splinten sitter i, og at det ikke er hull eller sprekker i slangen. For de som har pulverapparater kan det samtidig være lurt å snu apparatet på hodet 2-3 ganger for å forhindre at pulveret pakker seg i kolben.

Gamle brannslokningsapparater kan enten leveres som spesialavfall hos NGIR Gjenvinningsstasjoner eller leveres tilbake til utsalgsstedene.  

 Alle boenheter skal ha minimum en fungerende røykvarsler som høres i alle rom og et brannslokningsapparat eller husbrannslange som rekker til alle rom. I boliger med flere etasjer anbefaler etaten dette i hver etasje.

I utgangspunktet er det Plan- og bygningsetaten som skal ha henvendelsen.

Ildstedet kan monteres selv, men må da registreres og kontrolleres av en autorisert fagperson. Lindås og Meland Brannvern anbefaler at en fagperson tar seg av hele prosessen. I etterkant av montering og kontroll skal det sendes en kontrollerklæring til Feier Avdelingen

Lindås og Meland Brannvern utfører regelmessig tilsyn i de boenheter som har ildsteder, de som bor i særskilte brannobjekter. Utover dette rykker Lindås og Meland Brannvern ut ved bekymringsmeldinger og ved nød. Vi oppfordrer folk til å ta kontakt med konsulentselskaper som jobber med brannteknisk gjennomgang for å kartlegge brannsikkerheten i din boenhet/sameiet/borettslag ettersom Lindås og Meland Brannvern ikke utfører slike tjenester selv.  

Lindås og Meland Brannvern kan foreta kontroll av ildsteder under organiserte skorsteinsfeiing/boligtilsyn. Ved montering av nyinnstallerte ildsteder så rykker vi ikke automatisk ut for å kontrollere disse. Ved montering av nye ildsteder anbefales bruk av murer/fagperson. Utføres monteringen selv må arbeidet godkjennes av kvalifisert personell i form av murer/ildstedsmontør. Lindås og Meland Brannvern skal ha en kopi av kontrollerklæringen.

Les mer om Ildsted her

Kommunen skal sørge for at alle skorsteiner med ildsteder som montert for oppvarming blir feiet etter behov eller minst én gang hvert fjerde år. Det skal utføres tilsyn av brannsikkerheten i boenheten minst en gang hvert fjerde år.

Du kan lese mer om når feieren kommer til deg her

Ja, hvis vi skal få utført tilsyn av brannsikkerheten i boenheten, samt kontrollereom det er behov for feiing av skorsteinen. Hvis du ikke er hjemme, kan feiing av skorstein bli utført hvis du har satt frem godkjent stige.

Normalt varsles det 3 virkedager før kontroll med varsellapp på alle adresser som er registrert med skorstein/ildsted.

Røyk som kommer ut av ildstedet? Undertrykk – for lite ventilasjon.

Dårlig trekk? Kjøkkenvifte – mekanisk avtrekk stjeler luft fra rommet hvor ildstedet er plassert.

Fuktig ved? Gir dårlig forbrenning, kan forårsake bekdannelse som igjen kan medføre skorsteinsbrann. (Lite økonomiske fyring)

Les mer om Skorstein her
Les mer om Fyring her

Følg monteringsveiledningen. Brannmuren må være minimum 10 cm tykk, bestående av enten Leca, ytong, siporex eller lignende. Utføres monteringen selv må arbeidet godkjennes av kvalifisert personell i form av murer/ildstedsmontør.

Lindås og Meland Brannvern Feier Avdeling skal ha en kopi av kontrollerklæringen.

Det er påbudt med minst en røykvarsler som skal kunne høres fra alle soverom med dørene lukket. Husk å bytt batteri en gang pr år eller etter behov. Lindås og Meland Brannvern anbefaler flere røykvarslere i hver husstand (soverom), gjerne koblet sammen (seriekoblet). Røykvarslere har en holdbarhet på 10 år med mindre annet er spesifisert. Test av røykvarslere bør foretas en gang pr. måned og etter ferier.

Montering : Røykvarsler monteres i tak, minimum 50 cm ut i fra vegg. Husk å se etter CE- merket (godkjenning).

Les mer om røykvarsler her

Røykvarslere skal høres fra alle rom i husstanden. I tillegg må det i husstanden være et brannslokningsutstyr enten i form av brannslokningsapparat eller husbrannslange. Pulverapparater skal kontrolleres etter 5 år og refylles eller skriftes ut etter 10 år. Husk å sjekke batteri til røykvarsler og brannslokningsapparater jevnlig. 

Les mer om brannslokningsutstyr her

  • For 2 etasjer eller mer skal det være sklisikring og typegodkjente trinn.
  • Stige fra bakkenivå skal gå ca. 0,5 meter over takrennen

 

Les mer om takstige her

Feie- og tilsynsavgiften beregnes etter antall løp som er i bruk på skorstein. En skorstein kan ha flere skorsteinsløp. Alle skorsteinsløp som det er montert ildsted på skal betale avgift.

Les mer om priser feiing 2011 her

 

Det skal ikke lagres noe brennbart i rømningsvei. Det skal heller ikke lagres noe som er til hinder for trygg og sikker rømming.

Seriekoblede røykvarslere er røykvarslere som er koblet sammen (de "prater" sammen"). Utløses en røykvarsler eksempelvis i stuen, vil de resterende røykvarslerne også utløses uavhengig av hvor disse er plassert (eks. ditt soverom). Dette vil gi de som befinner seg i boenheten et tidlig og et tydelig varsel.

Les mer om røykvarslere her

 Lindås og Meland Brannvern anbefaler ikke bruk av kullgrill på terrasse. Gass eller el-grill kan benyttes der dette er tillatt. NB: Husk å ikke lagre gassbeholderen i kjeller eller på loft.